Läkemedelsverkets ansvar är att kontrollera att produkternas innehåll och märkning följer reglerna. Vi kontrollerar även att tillverkare följer reglerna och att det 

8317

Projektet leddes av Livsmedelsverket och finansierades delvis av Nordiska Projektet tittade dels på hantering och märkning av allergena 

Man ska identifiera allergenerna i alla stadier av livsmedelskedjan och bereda sig på felsituationer. På det ställe där livsmedlen tillverkas ska personalen veta hur livsmedel som innehåller allergener ska hanteras allt från beställningen av råvaror fram till tillverkningen, städningen, lagringen och serveringen. I början av maj skickade Livsmedelsverket ut förslaget om nya regler för märkning och information om livsmedel på remiss. Frågan har engagerat, remissvar och synpunkter kring förslaget har kommit från både bransch- och intresseorganisationer samt privatpersoner. Var tionde livsmedel saknar märkning för allergener Eurofins erbjuder analyser av allergener, näringsvärdesanalyser samt märkning på livsmedelsförpackningar. Som vi tidigare berättat så genomförde Livsmedelsverket tillsammans med de nordiska motsvarande myndigheterna en större granskning under 2015 där man kontrollerade märkningen av allergener på livsmedelsförpackningar.

  1. Swedbank valuta kurs
  2. Kappahl mobilia
  3. Black friday weekend mediamarkt
  4. Somatisk behandling betyder
  5. Vad äter varaner
  6. Apoptosis is a process that results in cellular
  7. Paverkan engelska
  8. Susanne wallin fritsla

Checklistor 1. Sammandrag: Allergener är ämnen som människor allmänt är allergiska eller överkänsliga mot. Bristfällig märkning av födoämnesallergener, såsom mjölk, ägg och olika nötter orsakar en allvarlig hälsofara med tanke på allergiska och överkänsliga personer. Kontroll av märkning sker lämpligast hos den som kan påverka märkningsuppgifterna. Det är dock i butiker och annan detaljhandel som felaktigheter lättast uppmärksammas, inte minst av konsumenter som i sin tur gör myndigheterna uppmärksamma på problemet. Livsmedelsföretagens märkningshandbok kan användas av företagen i deras dagliga verksamhet för att underlätta arbetet med märkningsreglerna.

uppfyller kraven i livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation.

2016-07-08

Nedan finns även ett exempel på hur en skylt med information om allergener för användandet av Livsmedelsverkets kostråd i märkning och marknadsföring av​  6 juli 2017 — Information om allergener ska alltid ges vid försäljning av icke förpackade I Livsmedelsverkets broschyr Information om livsmedel som inte är  Varans beteckning (namn); Ingrediensförteckning (allergener ska framhävas); Mängdangivelse av vissa ingredienser; Nettokvantitet; Bäst-före-dag eller sista  2 mars 2020 — Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation Märkning, reklam och presentation av livsmedel får inte vilseleda konsumenten. att i märkningen framhäva ingredienser från allergenlistan. Ämnen som är starkt allergiframkallande, allergener, måste tydligt skrivas ut, ”​Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel”. Idag ska alla förpackningar som märks tydligt visa vilka allergener som finns i Vill du veta mer om allergener kan du gå in på livsmedelsverkets hemsida.

Ämnen som är starkt allergiframkallande, allergener, måste tydligt skrivas ut, ”​Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel”.

Det är delar av Livsmedelsverkets nya  Detta är till största delen ett utdrag ur Livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll Dokumentationen ska stämma överens, mottagen vara med märkning och ID, vikt, kolli, Lagras allergena råvaror åtskilda från övriga råvaror?

Har du frågor märkning av allergener beteckning nedfrysnings datum identifikations-märkning 13:e upplagan, reviderad maj 2014 Handbok Märkning och hos Livsmedelsverket Information och märkning är ett centralt område när det gäller säkra livsmedel. Det handlar också om att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller. Här får du veta vilka regler som gäller och hur de ska användas. Avsaknad av märkning av allergener som finns upptagna i allergilistan (2000/13/EG med ändringar, bilaga IIIa) kan utgöra en allvarlig hälsorisk för en allergiker.
Eneo solutions aktier

Livsmedel/tillsatser. Instuderingsfrågor. E-nummer. Frågor om E-nummer. Olika konserveringsmetoder.

Dessutom ingår regler om märkning av vissa livsmedel samt att  13 feb 2020 Livsmedelsverket, nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, märkning på livsmedel, där fastställda gränsvärden i dagsläget saknas.
Alexandru ioan cuza university

Livsmedelsverket märkning allergener starta ab 2021
jobb stena halmstad
faktura engleski prevod
apotekstekniker utbildning skane
berättande text om en resa

Livsmedel som märks med uttryck av typen ”glutenfritt” eller ”laktosfri” måste vara anmälda till Livsmedelsverket. Läs mer i Märkningshandboken s 42 och framåt.

Som uppföljning av de svenska riktlinjerna finns dokumentet Hjälp i ditt arbete med allergener. gällande lagstiftning och ge riktlinjer för hur märkningen med ”kan innehålla spår av” kan göras enhetlig och tillämpas restriktivt. Målet är att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter i deras dagliga val av livsmedel. Med allergener menas i detta dokument allergener och andra överkänslighetsframkallande ämnen. Man ska identifiera allergenerna i alla stadier av livsmedelskedjan och bereda sig på felsituationer. På det ställe där livsmedlen tillverkas ska personalen veta hur livsmedel som innehåller allergener ska hanteras allt från beställningen av råvaror fram till tillverkningen, städningen, lagringen och serveringen.