tidigare urval är myndigheter som har en internrevision enligt internrevisionsförordningen. I årets undersökning har urvalet breddats och inkluderar även gruppen nya respondenter, vilka till stor del utgörs av mindre myndigheter. En skillnad mot tidigare år är att det inte finns någon separat analys för lärosäten.

4590

Myndigheten för delaktighet Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) Socialdepartementet Myndigheten för kulturanalys Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Kulturdepartementet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Justitiedepartementet

Två av dem är Trafikverket och Trafikanalys. De startade den 1 april 2010. Då lades Banverket, Vägverket och SIKA ner. De andra myndigheterna som arbetar inom transportområdet är LFV, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Andra statliga myndigheter som utför verksamhet utomlands är inte utlandsmyndighet i denna bemärkelse.

  1. Karlbergs skola stockholm stad
  2. Simon sandström älta
  3. Lottie doll
  4. Största marknaden i sverige
  5. Spi välfärden malmö
  6. Pension utomlands skatt
  7. Projekt tips
  8. Pensionsbevis fra kommunen
  9. Få två katter att komma överens

Även myndigheter i utrikesrepresentationen – ambassader, konsulat och Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Socialdepartementet Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Finansdepartementet Andra AP-fonden Finansdepartementet Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Näringsdepartementet SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och fastställer därmed organisationsnummer för statliga myndigheter. Av förordningen framgår att registret skall omfatta Sveriges domstolar samt affärsverk och statliga förvaltningsmyndigheter. Även myndigheter i utrikesrepresentationen – ambassader, konsulat och Myndighetsregistret är uppdelat i ett antal myndighetsgrupper. Från början visas ingen myndighetsgrupp utan du måste välja bland de grupper som finns i den nerfällbara listan.

De flesta myndigheter lyder under regeringen. Myndigheterna kan sägas vara regeringens viktigaste verktyg för att genomföra sin politik.

Producenter för datamängderna är kommuner och statliga myndigheter och datamängderna tillhandahålls via tjänster med applikationsgränssnitt (API). I arbetet 

Staten kan ses som en koncern, och alla myndigheter är en del av denna koncern. Det innebär att alla myndigheter innefattas av samma regelverk.

Vidare redovisas ett innehåll för det folkhälsopolitiska ramverket i form av nationella mål och identifierar vilka statliga myndigheter som är relevanta för att bidra till det statliga folkhälsopolitiska arbetet.

Vetenskapsrådet leder ett nätverk som stöttar forskande myndigheter att uppfylla dessa krav. Resultatet från samarbetet hittills blir en handbok med tips och råd 2019. Rättssäkerhet är grundläggande för all statlig verksamhet.

Vill du veta vilka statliga myndigheter som använder VisAlfa så klicka här Myndighet en tar också emot klagomål från enskilda personer. www.imy.se; Justitiekanslern (JK) är en myndighet under regeringen med uppgift att bland annat reglera skadeståndsanspråk mot staten, vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål och utöva tillsyn över myndighet erna och … Rättssäkerhet är grundläggande för all statlig verksamhet. Medborgarna måste kunna lita på att besluten som fattas vid myndigheter grundar sig på de lagar som gäller.
Glaukom synfältsbortfall

Här hittar du allt från kontaktuppgifter till organisationsnummer för de olika myndigheterna men även för domstolar samt affärsverk. Myndigheten för delaktighet Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) Socialdepartementet Myndigheten för kulturanalys Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Kulturdepartementet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Justitiedepartementet Statliga myndigheter Kommunerna är den viktigaste aktören för att förebygga och hantera kriser. Men även den statliga nivån - länsstyrelser, centrala myndigheter och ytterst regeringen - har viktiga roller i Sveriges krisberedskap. SCB har i myndighetsregistret valt att dela upp de statliga myndigheterna i följande sex kategorier: Statliga förvaltningsmyndigheter (250 stycken) Myndigheter under riksdagen (4 stycken) Statliga affärsverk (3 stycken) AP-fonder (6 stycken) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83 stycken) Det finns fler än 350 statliga myndigheter i Sverige. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Statliga myndigheter har ofta ett allt för nationellt perspektiv. Vi på Tillväxtverket kan vara ett stöd i hur de kan anpassa sina verksamheter för att få god effekt i alla delar av landet.
Vad händer i hjärnan vid demens

Vilka är statliga myndigheter no title sell car
figma components
flåklypa grand prix svenska
attestordning engelska
smarteyes götgatan öppettider

Upphandlande myndigheter är statliga och kommunala myndigheter. Följande organisationer räknas också som myndigheter när upphandlingslagarna tillämpas: beslutande församlingar i kommuner och regioner offentligt styrda organ som de flesta kommunala och en del statliga bolag

Vi kan också förmedla kontakt till regioner och andra regionala eller lokala aktörer. Rättssäkerhet är grundläggande för all statlig verksamhet.