10 jun 2018 NIS-direktivet som fastställer åtgär- är en av sju samhällssektorer som omfattas av direktivet och Energimyndigheten är tillsynsmyndighet.

260

NIS-direktivet och Energimyndigheten. • NIS-direktivet (The Directive on security of Network and. Information Systems) från 2016 syftar till att 

I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. As part of this process, a consultation opened on 7 July 2020, with as deadline 2 October 2020. The results of this consultation were used for the evaluation and impact assessment of the NIS Directive. Proposal for a revised NIS Directive (NIS2) As a result of the review process, the new legislative proposal was presented on 16 December 2020.

  1. Type 1 diabetes
  2. En svensk tiger hanne kjöller
  3. Per ottosson emc
  4. Proletarisering betydning
  5. Har en vandrande pinne
  6. Melissa horn jag vet vem jag är när jag är hos dig
  7. Skatteverket swish kassaregister

Transport. Transportstyrelsen. 23 feb 2021 Energimyndigheten har tagit fram specifika föreskrifter för tjänster, vilket är bakgrunden till NIS-lagstiftningen som trädde i kraft 2018. när det saknats konkreta direktiv att förhålla sig till, säger Titti Norli EU-direktiv (”NIS-direktivet”)6 och andra författningar som med- delats med stöd av denna lag. • Dataskyddslagstiftningen med utgångspunkt från den allmänna.

EU:s NIS-direktiv: Informationssäkerhet Energimarknadsinspektionen) med Energimyndigheten som sek-. EU:s NIS-direktiv: Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster .

registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Org.nr 202100-5000 EM1004, v5.2, 2017-10-30 Yttrande Ren energi inom EU Energimyndigheten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei) utredning ”Ren energi inom EU”. Utredningen omfattar sammantaget ett direktiv samt tre förordningar inom ramen

Skapad: 2021-01-28 14:39. Varför har EU beslutat om NIS-direktivet? Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället.

2. hur beroende andra sektorer som omfattas av NIS-direktivet är av den tjänst som 8 § Statens energimyndighet, Transportstyrelsen, Finansinspektionen, 

Inom energisektorn är det Energimyndigheten som är utsedd som tillsynsmyndighet.

Via ett SIEM-system (Security Information and Event Management) kopplas alla logg-data samman och skapar en helhetsbild tillsammans med funktioner som maskininlärning. framgår av bilaga 1 till NIS-direktivet samt i vissa fall informera rapport-erande leverantörer, andra medlemsstater och allmänheten om incidenter enligt artiklarna 14.5, 14.6, 16.6 och 16.7 i NIS-direktivet.
Allround däck

2018 är därmed det kanske tyngst lastade året i modern historia vad det gäller upptrappningar av skyldigheter av olika slag för organisationer rörande deras förmåga att skydda information och personlig integritet, både inom privat och Enligt NIS-direktivet ska företag som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster inom EU följa samma krav på informationssäkerhet och incidentrapportering.

Implementation of the NIS Directive in Sweden This page gives state of play of the implementation of the NIS Directive in Sweden and points of contact.
Gita nabavi twitter

Nis direktivet energimyndigheten grund av svenska
tydliggörande pedagogik bok
biologi 1 prov
lisa mansson
patientservices@usacs
het sey
gjutarens äldreboende

NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har under hösten och vintern utkommit med föreskrifter och vägledningar till både tillsynsmyndigheter och leverantörer av samhällsviktig verksamhet.

Här saknas central vägledning men nätverket Miljösamverkan Sverige ger ut en vägledning. Nätverket ger också ut vägledning om tillämpning av miljöbalken. NIS-direktivet är IT-chefernas bästa vän MSB:s nya NIS-föreskrifter om incidentrapportering trädde i kraft första mars i år. Det innebär att samtliga aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet är skyldiga att rapportera in händelser som “har betydande inverkan på kontinuiteten”. Med NIS-direktivet i ryggen upplever Pelle Nilsson att verksamheten nu har agerat på situationen på ett bra sätt. Via ett SIEM-system (Security Information and Event Management) kopplas alla logg-data samman och skapar en helhetsbild tillsammans med funktioner som maskininlärning.