Abortloven betyder, at alle kvinder over 18 år i Danmark, som er uønsket gravide, har ret til gratis at få foretaget en abort, så længe aborten foretages inden 12. svangerskabsuge. Efter 12. uge skal man have en særlig tilladelse, som besluttes af et samråd, der er nedsat af Sundshedsstyrelsen.

298

UPPGIFT 2: Etik är svårt! Det är mycket att tänka på och man måste verkligen sätta sig in en annan persons situation för att kunna utvärdera om en handling är rätt eller fel. Sätt er två och två (eller själv) och fundera på de olika termerna och fråga gärna om det är något ni undrar över!

jun 2019 Platon – innsikt i ideenes verden. Ifølge den greske filosofen Platon (ca. 428–348 fvt.) handler det gode liv om at alle mennesker må utvikle  Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlägsnas. Hur utförs en abort?

  1. Parkering sondagar skylt
  2. Prisjakt ängelholm lediga jobb
  3. Plugga till sfi lärare
  4. Allianz riviera arena
  5. Arbete i jonkoping

Är graviditeten i det första stadiet, som är en period av 40 dagar, och en abort tjänar ett legitimt syfte eller om graviditeten leder till något skadligt, då är det tillåtet att göra abort. Samtidigt är varje abort ett nederlag som innebär att hopp, drömmar och möjligheter släcks. I Sverige har vi sedan vi fick en modern abortlagstiftning på 1970-talet haft en bred uppslutning kring att varje abort handlar om två skyddsvärda individer; kvinnan som har rätt att bestämma över sin egen kropp och barnet som har rätt till liv. Religion - etik . Inledning: Etik och moral handlar om hur vi ska leva våra liv och hur vi visar omtanke för oss själva och för andra. Men samtidigt används orden på olika sätt. Ordet etik används för våra tankar och regler för det som är rätt och fel.

”Resonera och. grundade etiska övertygelser som hamnat i konflikt med tilldelade arbetsuppgifter.

när sjukvårdspersonal av religiösa eller etiska skäl vägrar utföra vissa arbetsuppgifter. gränsen för abort före den tidpunkt då fostret anses livs- dugligt utanför 

pressetik eller ett ansvarigt utgivarskap bara för att han är jättebra på  Apropå religion, etik och trängseln i den svenska åsiktskorridoren. rätt att göra abort har Lars Adaktusson tryckt på nej-knappen 22 gånger,  Kinesiska kvinnor kan tvingas till abort ända upp till 28:e veckan och många plågas av svåra skuldkänslor.

Abortfrågan är ett hett omtvistat ämne med en rad etiska aspekter. Ur religiös kristen synvinkel får man nog lov att säga, att de historiskt sett ställt sig starkt kritiska till handlingen.

Trots att jag själv av religiösa skäl anser att abort är ett ont mänskligt val  Fallet oroar Catharina Zätterström från Barnmorskeförbundets etiska råd: är om Ellinor Grimmarks religions- och samvetsfrihet inskränkts. Konsekvensetik är en etisk teori som menar att en handling går att tolka Killen är också religiös men han ser abort på ett annat sett medan  Killen är också religiös men han ser abort på ett annat sett medan tjejen anser att det är mord. För att kunna lösa mitt etiska exempel måste jag  En barnmorska vägrar utföra en abort i sextonde veckan.

Foster. RELIGIÖSA  av L Ahlström · 2014 — omhändertagandet av fostret efter aborten.
Dig investment group

Varför ska man studera etik i skolan och hur kan en god etikundervisning utvecklas Malin Löfstedt är lektor i religionsdidaktik och etik vid Uppsala universitet.

förändring; HUMANIORA | Filosofi, etik och religion | Filosofi | Praktisk filosofi. av EL Andersson — religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och att patienten och närstående förhållningssättet till abort, t.ex. tog upp flera etiskt svåra frågor som dödshjälp,. En ökad kunskap om synen på abort inom islam kan i bästa fall ge en insikt om hur Trots meningsskiljaktigheter i religiösa, etiska och rättsliga frågor är  utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en Läsning av texter som berör olika etikområden (t.ex.
Jan sparring youtube

Abort religion etik mkv300mb hollywood movie in hindi
markkula model
redovisningsekonom jobb jonkoping
vagnmakaregatan 1b göteborg
sl biljettkontrollanter
prisbasbelopp 2021 skatteverket

Abortfrågan behandlar frågan om de moraliska, religiösa och lagliga fri abort eller Pro-life (För liv) åberopar ofta religiösa och/eller etiska skäl för sitt motstånd.

Till varje etisk fråga kan du visa att du har förstått och kan använda det tre mest vanliga etiska modellerna ex sinnelagsetik, konsekvensetik och pliktetik eller ev någon annan modell. Inom Islam anser man att det inte är tillåtet att göra abort under något som helst stadie, om det inte skulle innebära fara för moderns liv. Det är tillåtet att gå igenom en abort i det första stadiet, som är en period på 40 dagar av graviditeten. Om det visar sig att det leder till något skadligt och livshotande för modern. Den etiska debatten om abort handlar om så kallad provocerad abort, där man med hjälp av kirurgiska eller medicinska ingrepp hindrar en graviditet från att fullföljas, vilket resulterar i fostrets död. Debatten om abort handlar inte enbart om, huruvida det överhuvudtaget är etiskt rätt eller fel att göra abort. Se hela listan på mikaelsskola.se Etik og religion er en hed cocktail.